Projekti Udruženja

Realizovani projekti Amaterskog mikološkog udruženja i institucije koje su sufinansirale projektne aktivnosti

Pogledajte i kraći rezime do sada realizovanih istraživanja, projekata i druženja u našoj fotogaleriji.