Znanstveni radovi i knjige

ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

BOOKS

CONFERENCE PAPERS

STUDIES

  • Jukić N. & Gašić R. (2019): Inventarizacija mikobiote planinskog masiva Orjen – procjena stepena ugroženosti vrsta u skladu s važećim IUCN kriterijima, te konkretne smjernice i preporuke za zaštitu određenih vrsta uz konzervacijske savjete u vezi sa pojedinačnim i specifičnim tipovima staništa. Stručni elaborat. Naručilac: Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Sarajevo i Mrkonjić-Grad.