Projekti Udruženja

Realizovani projekti Mikološkog udruženja MYCOBH i institucije koje su sufinansirale projektne aktivnosti (do 2019. nosilac implementacije projekata bilo je Amatersko mikološko udruženje):

  • Naziv projekta: Otkrivanje diverziteta gljiva SP Tajan s ciljem valorizacije zaštićenog područja (2021/2022) – Fond za zaštitu okoliša FBiH;
  • Opis projekta i outputi: Inventarizacija gljiva na teritoriji Spomenika prirode Tajan, izrada preporuka i smjernica za adekvatno upravljanje i zaštitu gljiva za Upravu zaštićenog područja te izdavanje monografije o gljivljim vrstama na ovom području. 
  • Naziv projekta: Inventarizacija gljiva razreda Ascomycota na teritoriji pojedinih zaštićenih područja u Kantonu Sarajevo (2018/2019) – Fond za zaštitu okoliša FBiH;
  • Opis projekta i outputi: Inventarizacija gljiva odjeljka Ascomycota na teritoriji tri zaštićena područja u Kantonu Sarajevo (SP “Vrelo Bosne”, ZP “Bijambare” i SP “Skakavac”) te kreiranje preliminarnih check-listi navedenih područa. Projekat se provodi uz saglasnost JU Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo.
  • Naziv projekta: Čarobni svijet gljiva – uloga i značaj po biodiverzitet u cjelini (2012) – Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;
  • Opis projekta i outputi: Dopuna baze podataka Udruženja, terenski i laboratorijski rad na inventarizaciji gljiva. Podizanje nivoa svijesti o značaju i ulozi gljiva. Edukativni workshop-i, tereni, publiciranje edukativnih postera za učenike osnovnih i srednjih škola KS.

Pogledajte i kraći rezime do sada realizovanih istraživanja, projekata i druženja u našoj fotogaleriji.

 

Naš rad su prepoznale i podržale ispod navedene organizacije na čemu smo im neizmjerno zahvalni.