Istraživanje mikobiote na heregovačkim rijekama

Od jula 2023. godine naše Udruženje je započelo s aktivnostima u okviru novog projekta pod nazivom Assessing Status of Fungi inhabiting Neretva river as the Important Step Towards Identifying Top Priority Freshwater Sites in Bosnia and Herzegovina kojeg su podržali CEPF i BirdLife International. Ovaj projekat podrazumijeva realizaciju mikoloških istraživanja na obalama hercegovačkih rijeka Bune, Bunice, Bregave i Neretve te njihovih manjih pritoka, a sve s ciljem podizanja svijesti u vezi s značajem očuvanja slatkovodnih ekosistema i njihovih autohtonih obala.

Fokus istraživanja je stavljen na gljive odjeljka Ascomycota kao jedne od najvažnijih bioindikatora očuvanih stanišnih uslova odnosno postojanja nenarušenog vodnog režima.

Vrelo rijeke Bunice, prirodni dragulj i fenomen hercegovačkog krša

Projekat će trajati sve do posljednjeg kvartala 2024. godine, a na terenskim istraživanjima će učestvovati studenti iz Mostara i njegove okoline kao i studenti iz Sarajeva i Banja Luke. U drugoj polovini 2024. godine biće održana i međunarodna mikološka radionica na kojoj će učešće pored članova Mikološkog udruženja MycoBH te studenata prirodnih usmjerenja uzeti stručnjaci i mikolozi iz zemalja regiona.

Finalni outputi projekta će biti knjiga i dokumentarni film te se nadamo da ćemo na taj način kvalitetno zaokružiti sve prethodno realizovane projektne aktivnosti, ali i inicijativu za konzervaciju manjih lokaliteta na obalama pojedinih hercegovačkih rijeka kod kojih je do danas u dobroj mjeri očuvana njihova izvornost.

Gornji tok rijeke Bregave s izvornom obalnom vegetacijom

Sve dodatne informacije o projektnim aktivnostima možete dobiti putem maila info@mycobh.com, ali svakako uzeti i aktivno učešće u nekima od njih.

Psilopezia nummularialis, stanovnik obala donjeg toka rijeke Bunice
Gornji tok rijeke Bregave

Ukoliko smatrate da ovaj projekat na bilo koji način šteti ili ne ide u prilog zaštiti okoliša odnosno da negativno utiče na lokalnu zajednicu i njeno okruženje, vašu zabrinutost možete izraziti putem predviđene kontakt forme.

Inventarizacija mikobiote planine Orjen

Prethodne sedmice smo nastavili terenska mikološka istraživanja budućeg zaštićenog područja Orjen, a u okviru projekta inventarizacije mikobiote ovog područja kojeg finansira Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske.
Iako postojeće vremenske prilike i duži period bez padavina ne idu u prilog plodonošenju i pojavnosti većeg broja gljiva, zabilježili smo sasvim solidan broj vrsta te posjetili neke od fenomenalnih lokaliteta koja su ujedno i pravi rasadnici biodiverziteta na ovom području.
Od kristalno čistih rijeka u nizini i njihovih interesantnih obalnih zona, preko šuma crnog bora ili bukve pa do posebnih reliktnih zajednica munike (Pinus heldreichii) u vršnom pojasu planine.
Hvala Igoru i Krsti iz PD “Vučji zub” Trebinje!

Diversity of Ascomycetous Fungi in the Territories of Protected Areas and in the Areas Evaluated for the Protection in Bosnia-Herzegovina

Objavljena je nova publikacija proizašla iz Rufford projekta Assessment of Diversity of Ascomycetous Fungi in Several Potential Protected Territories in Bosnia and Herzegovina.
U okviru ove knjige pod naslovom “Diverzitet gljiva odjeljka Ascomycota na teritoriji zaštićenih područja i područja u evaluaciji za zaštitu u Bosni i Hercegovini – Uspostava područja važnih za gljive (IFA) / Diversity of Ascomycetous Fungi in the Territories of Protected Areas and in the Areas Evaluated for the Protection in Bosnia-Herzegovina – Establishing Important Fungus Areas (IFA)” predstavljena je nadograđena metodologija koncepta identifikacije područja od značaja za gljive (IFA – Important Fungus Areas).
Knjiga broji 234 strane, a u istoj je predstavljeno 9 područja od velikog značaja za diverzitet i očuvanje raznolikosti gljivljih vrsta u Bosni iHercegovini te su zarad sveobuhvatnog konzervacijskog pristupa objedinjeni i integrisani podaci o drugim ugroženim vrstama organizama zabilježnih na predmetnim područjima.
U publikaciji su morfološki (makro i mikro fotografijama) te deskriptivno predstavljene ukupno 42 indikatorske vrste gljiva, a desetine drugih vrsta su predstavljene pojedinačnim fotografijama sa karakterističnim morfološkim elementima.
Knjiga je dominantno pisana engleskim jezikom, a najvažniji detalji i sažeci su izvučeni na BHS-u. Izdavač je Mikološko udruženje MycoBH iz Sarajeva, a štampana je u 200 primjeraka.
Publikaciju možete preuzeti na sljedećem linku: Download knjige – ResearchGate

Fotografija gore (iz publikacije): rijeka Orlja, okolina Olova (foto: Nihad Omerović)

Inventarizacija askomiceta u okviru zaštićenih područja KS

Krajem decembra 2018. godine s realizacijom kreće projekat Inventarizacija gljiva razreda Ascomycota na teritoriji pojedinih zaštićenih područja u Kantonu Sarajevo sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Projekat ima za cilj inventarizaciju askomiceta na području zaštićenih područja SP Vrelo Bosne, SP Skakavac i ZP Bijambare te kreiranje preliminarnih check-listi navedene grupe gljiva.

Pored toga u okviru projekta pažnja će biti posvećena i podizanju nivoa svijesti u vezi sa značajem gljiva u prirodi i ekosistemima općenito, osjetljivim staništima koja naseljavaju te nivoom njihove ugroženosti. Navedeno će biti realizovano kroz edukativne izlete, postavku info/edukativnih tabli odnosno panoa te publiciranje finalne publikacije u vezi sa gljivama razreda Ascomycota i staništima koja naseljavaju na teritoriji zaštićenih područja Kantona Sarajevo.

Projekat traje do decembra 2019. godine.