Znanstveni Tim

Naučno-istraživačku sekciju Udruženja čini manji tim znanstvenika posvećenih istraživanju taksonomije i ekologije određenih skupina gljiva u Bosni i Hercegovini, ali i šire.

Naučno-istraživački tim je u potpunosti osposobljen za pružanje usluga inventarizacije mikobiote određenih područja, sa ili bez statusa zaštite, kao i za rad na evaluaciji i procjeni biodiverziteta odnosno prirodnih vrednota nekog geografski definisanog područja.

Posjedujemo savremenu laboratorijsku i terensku opremu te znanstvenu literaturu neophodnu za realizaciju ovih aktivnosti, a u okviru našeg rada usko sarađujemo sa znanstvenicima iz zemlje i regiona.

Nedim Jukić

Rođen u Sarajevu 1984. godine. Magistar ekologije i diplomirani ekonomista. Bavi se prvenstveno proučavanjem gljiva odjeljka Ascomycota (glavna preokupacija gljive reda Pezizales). Rad na inventarizaciji te kartiranju gljiva na području Bosne i Hercegovine. U prvim godinama rada Udruženja značajan doprinos na polju edukacije različitih interesnih grupa te podizanja nivoa svijesti o značaju gljiva uopće.

Nihad Omerović

Rođen u Sarajevu 1968. godine, živi u Olovu. Diplomirani agronom. Jedan od osnivača Udruženja te aktivan na brojnim projektima i aktivnostima od samih početaka Amaterskog mikološkog udruženja/MycoBH do danas. Rad na inventarizaciji gljiva Bosne i Hercegovine. Tehnički kreator rješenja za fungarij MycoBH Udruženja, odnosno bazu podataka Udruženja (FAMU).

Smiljan Tomić

Rođen u Kaknju 1992. godine gdje i danas živi. Diplomirani biolog. Trenutno na drugom ciklusu studija na PMF-u u Sarajevu. Aktivan kao projekt asistent na projektima Udruženja od 2016. godine. Istaknut rad na polju popularizacije mikologije kao nauke među studentima i mlađim populacijama. Rad na sakupljanju i inventarizaciji gljiva BiH.

Rade Gašić

Rođen u Banja Luci 1962. godine, a živi u Mrkonjić Gradu. Ima završenu ekonomsku i trgovačku školu.  Bavi se izučavanjem gljiva/mikologijom, a do sada je pronašao, fotografisao i odredio preko 1.700 vrsta gljiva na području opštine Mrkonjić Grad. Autor je mnogobrojnih izložbi gljiva u Banja Luci, Mrkonjić Gradu i Banji Koviljači u Srbiji.

  • Preuzmi životopis Rade Gašić
  • Pregledaj bibliografiju Rade Gašić