Bregava

Slika 1. – a) i b) rijeka Bregava i obalna vegetacija; c) i d) karakteristična priobalna staništa koja naseljavaju različite vrste reda Pezizales
Foto: Smiljan Tomić

Podijeli sa drugimaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Komentariši