Bregava, Stolac (Rufford aktivnosti i tereni)

Početkom osmog mjeseca, kako je već ranije i najavljeno, održan je Šesti međunarodni biološki kamp – Stolac 2016., čime je nastavljen kontinuitet i tradicija okupljanja mladih biologa iz Bosne i Hercegovine i regiona, ali i aktivnosti u vezi sa Rufford projektom Research and Contribution to the Conservation of Pezizales (Fungi) in Bosnia and Herzegovina. U okviru kampa provedeno je i kraće mikološko istraživanje, te uzorkovanje vrsta, prvenstveno zahvaljujući Smiljanu Tomiću iz Kaknja.

Sakupljanje vrsta reda Pezizales provedeno je 01. i 02.08. na obalama rijeke Bregave (Todorovići).

Mikroskopska analiza vitalnog materijala i dodatno makrofotografisanje plodišta su realizovani naknadno.

Determinisano je ukupno devet pripadnika reda Pezizales, tipskih predstavnika obalnih i povremeno inundacijskih staništa. Većina ovih vrsta direktno zavisi od postojanog i stabilnog vodnog režima, te ne trpe velike promjene po tom pitanju. Neke od njih nalaze se na crvenim listama različitih europskih zemalja, odnosno na Europskoj crvenoj listi gljiva.
Vrste koje su zabilježene predstavljaju značajan doprinos poznavanju gljiva u Bosni i Hercegovini, a na osnovu rezultata ovaj lokalitet se može ocjeniti i okarakterisati kao mikološki bitno područje.

Sasvim sigurno je da će ovo područje biti predmet istraživanja i u bližoj budućnosti kako bi se stekao bolji uvid u diverzitet gljiva ovog kraja.

 

VI Internacionalni biološki kamp – Stolac 2016

Prenosimo poziv Društva studenata biologije za učešće na VI Međunarodnom biološkom kampu – Stolac 2016:

Dear youth and students,

Association of Biology Students in Bosnia and Herzegovina organizes The Sixth International Biology Camp, Stolac 2016 !!!

The Sixth International Biology Camp will be held in the municipality of Stolac starting from Tuesday, August 2 and it will last until Sunday, August 7. The main goal of the camp is to evaluate the existing biodiversity in order to estimate the need for protection of the area.

It is also expected for this camp to enable participants to exchange ideas, knowledge, to collect biological materials and conduct scientific research!

Through this project we strive to create a regional and international network of experienced biologists, students and researchers.

You can find more information about the camp as well as the application form on:

drustvostudenatabiologije@gmail.com

Deadline for registration is 20 July 2016.

Stolac 2016 (druga)