Bregava, Stolac (Rufford aktivnosti i tereni)

Početkom osmog mjeseca, kako je već ranije i najavljeno, održan je Šesti međunarodni biološki kamp – Stolac 2016., čime je nastavljen kontinuitet i tradicija okupljanja mladih biologa iz Bosne i Hercegovine i regiona, ali i aktivnosti u vezi sa Rufford projektom Research and Contribution to the Conservation of Pezizales (Fungi) in Bosnia and Herzegovina. U okviru kampa provedeno je i kraće mikološko istraživanje, te uzorkovanje vrsta, prvenstveno zahvaljujući Smiljanu Tomiću iz Kaknja.

Sakupljanje vrsta reda Pezizales provedeno je 01. i 02.08. na obalama rijeke Bregave (Todorovići).

Mikroskopska analiza vitalnog materijala i dodatno makrofotografisanje plodišta su realizovani naknadno.

Determinisano je ukupno devet pripadnika reda Pezizales, tipskih predstavnika obalnih i povremeno inundacijskih staništa. Većina ovih vrsta direktno zavisi od postojanog i stabilnog vodnog režima, te ne trpe velike promjene po tom pitanju. Neke od njih nalaze se na crvenim listama različitih europskih zemalja, odnosno na Europskoj crvenoj listi gljiva.
Vrste koje su zabilježene predstavljaju značajan doprinos poznavanju gljiva u Bosni i Hercegovini, a na osnovu rezultata ovaj lokalitet se može ocjeniti i okarakterisati kao mikološki bitno područje.

Sasvim sigurno je da će ovo područje biti predmet istraživanja i u bližoj budućnosti kako bi se stekao bolji uvid u diverzitet gljiva ovog kraja.

 

Istraživanje obalnog područja rijeke Trstionice

Ovog vikenda istraživanje i inventarizacija gljiva reda Pezizales u okviru projekta Research and Contribution to the Conservation of Pezizales (Fungi) in Bosnia and Herzegovina nastavljeni su duž obalnog područja rijeke Trstionice (okolina Kaknja), uzvodno uz rijeku, a prema istoimenom prašumskom odjelu. Rezultati su i više nego zadovoljavajući. Registrovan je najveći broj vrsta u dosadašnjoj realizaciji projekta, a zabilježene su i određene semi-akvatične vrste koje su indikatori nenarušenih, ali i veoma osjetljivih staništa.

Istraživanje su realizovali Smiljan Tomić, dipl. biolog iz Kaknja (kojem i ovim putem želimo iskazati zahvalnost), te Nedim Jukić (vođa projekta).

Rezultati cjelokupnih dosadašnjih istraživanja ovog područja ukazuju na to da se radi o izuzetno mikološki vrijednom području, te da bi ovaj prostor bilo preporučljivo promovirati kao IFA područje (Important Fungal Area), s ciljem održivog upravljanja istim.

Ipak, nužna je provedba dodatnih terenskih istraživanja kako bi se kreirala cjelokupna slika o gljivama ovog podneblja, te kreirale određene smjernice.

Informacije o mikobioti ovog područja su veoma oskudne (što je posebno slučaj sa pripadnicima odjeljka Ascomycota). Određeni podaci se ipak mogu pronaći u:

Ispod Vam donosimo dio fotografija s terena, te fotografije različitih vrsta reda Pezizales zabilježenih na obalama rijeke Trstionice.

Fotografije gljiva: Nedim Jukić, ostale fotografije: Smiljan Tomić.

 

 

 

“Pezizali” Unsko-sanskog kantona

Prethodni vikend posjetili smo par lokaliteta na području Unsko-sanskog kantona, te nastavili sa realizacijom projektnih aktivnosti u okviru projekta Research and Contribution to the Conservation of Pezizales (Fungi) in Bosnia and Herzegovina koji je finansirala Rufford fondacija.

Naš domaćin ovaj put je bio gosp. Šemsudin Bajrić, predsjednik gljivarskog udruženja “Blagva” iz Bihaća. Pored terenskog dijela druženja okvirno su dogovoreni i drugi vidovi saradnje. Istraživanje i uzorkovanje vrsta provedeno je na par lokaliteta u okolini Bihaća, na rijeci Krušnici (Bosanska Krupa), te na rijeci Blihi (okolina Sanskog Mosta).

Registrovano je nekoliko vrsta iz reda Pezizales što je svakako solidan doprinos za poznavanje gljiva ovog kraja, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da su podaci o diverzitetu “pezizala” sa ovog podneblja bili poprilično oskudni.

Koristimo priliku da se zahvalimo našim domaćinima, te se iskreno nadamo da će ovo biti tek početak aktivnosti u vezi sa inventarizacijom gljiva reda Pezizales na teritoriji Unsko-sanskog kantona, osobito na području NP Una.

 

 

Istraživanje gljiva reda Pezizales u Livanjskom polju

Početkom mjeseca započeli smo sa terenskim istraživanjima i uzorkovanjem gljiva reda Pezizales na različitim terenima u Bosni i Hercegovini, a u okviru realizacije projekta Research and Contribution to the Conservation of Pezizales (Fungi) in Bosnia and Herzegovina, podržanog od strane Rufford fondacije.

Pored lokalnih terena u ovom mjesecu predmet istraživanja su bili i različite lokacije u dolini Vrbasa (okolina Donjeg Vakufa), te par lokaliteta u Livanjskom polju.

Zabilježen je i registrovan određen broj vrsta, a veći dio njih predstavlja novitete za ova područja, jer istraživanja ovih gljiva nisu ranije sistematski provođena na pomenutim lokacijama.

Više fotografija na facebook stranici Amaterskog mikološkog udruženja iz Sarajeva.

 

Research and Contribution to the Conservation of Pezizales (Fungi) in Bosnia and Herzegovina

Sa zadovoljstvom Vam možemo saopćiti da od 01. juna krećemo sa implementacijom projekta – Research and Contribution to the Conservation of Pezizales (Fungi) in Bosnia and Herzegovina, čiju realizaciju je finansijski podržala Rufford Small Grant Foundation iz Velike Britanije.

Projekat obuhvata kreiranje preliminarnog popisa gljiva reda Pezizales na prostoru Bosne i Hercegovine, identifikaciju i mapiranje IFA (Important Fungal Areas), te konkretne smjernice za eventualnu zaštitu određenih vrsta ili bitnih staništa.
Projektne aktivnosti podrazumijevaju terenski i laboratorijski rad, ali i edukaciju putem predavanja i adekvatnih info materijala.
Finalni produkt projekta je svobuhvatna publikacija koja će na jedinstven način zaokružiti sve postavljene ciljeve, te dati mjerodavne preporuke i smjernice za određene konkretne poteze koji se tiču konzervacije na ovom polju.
Ovim putem svakako želimo istaći da su svi zainteresovani pozvani da se priključe projektu. Javiti nam se možete pomoću nekih od kontakt formi, te na taj tačin dati Vaš doprinos u kreiranju jasnije predstave o diverzitetu ove vrste gljiva u našoj zemlji.
Autor projekta je Nedim Jukić iz Sarajeva.

Više detalja na:
Rufford Small Grant Foundation – Nedim Jukić
Facebook stranica Amaterskog mikološkog udruženja

Istraživanje i inventarizacija gljiva Igmana, Visočice i Bjelašnice, u svrhu kreiranja preliminarnog popisa vrsta navedenog područja

Početkom juna uspješno je privedena kraju implementacija projekta Istraživanje i inventarizacija gljiva Igmana, Visočice i Bjelašnice, u svrhu kreiranja preliminarnog popisa vrsta navedenog područja koji je podržao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Nakon niza prošlogodišnjih terenskih izleta, edukativnih vikend radionica i međunarodnih mikoloških radionica, projekat je formalno okončan terenskim istraživanjem i prikupljanjem proljetnih vrsta na području planine Igman (Javornik).
Nakon toga uslijedila je sistematizacija i revidiranje svih zabilježenih vrsta na području Igmana, Visočice i Bjelašnice, te konačna izrada preliminarnog popisa vrsta navedenog područja. Popis vrsta broji ukupno 418 vrsta gljiva, od čega su 142 pripadnika razredaAscomycetes i 276 pripadnika razreda Basidiomycetes.
Želimo svakako napomenuti da provedba ovog projekta, uz korištenje svih neophodnih metoda za analizu i prakse provođenja istraživanja na terenu, predstavlja sigurno jedan od najrelevantnijih mikoloških poduhvata realizovanih na području Bosne i Hercegovine u skorije vrijeme. Mišljenja smo da ovakvi i slični projekti trebaju biti osnova za izradu mnogo važnijih dokumenata i strategija upravljanja koje se tiču zaštite okoliša, odnosno očuvanjem biodiverziteta i jedinstvenih ekosistema.
Navedeni popis vrsta će biti predmet kontinuiranog revidiranja, odnosno stalnog dopunjavanja rezultatima istraživanja sa ovih područja. Na kraju još jednom koristimo priliku da iskažemo neizmjernu zahvalnost podršci Fonda za zaštitu okoliša FBiH, te činjenici da su prepoznali istinski značaj ovog projekta.

Svi zainteresirani za uvid u preliminarni popis vrsta mogu poslati upit za isti na mail amu@mycobh.com, a lista vrsta će u skorije vrijeme biti publicirana i u jednom od narednih brojeva službenog glasnika Amaterskog mikološkog udruženja.

Upoznajmo rijetke i ugrožene gljive Kantona Sarajevo

potpisivanje_ugovoraU petak 03.06.2011. godine, predstavnici Amaterskog mikološkog udruženja potpisali su ugovor sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, na čelu sa Ministrom Abidom Jusićem, koji se odnosi na sufinansiranje novog projekta Udruženja pod nazivom “Upoznajmo rijetke i ugrožene gljive Kantona Sarajevo”, čija je implementacija planirana za jesen 2011.
U skladu sa Javnim pozivom, za nevladine organizacije iz oblasti zaštite okoliša, koji je pomenuto Ministarstvo objavilo u aprilu, za sufinansiranje je odabrano 10 projekata, a na veliko zadovoljstvo članova AMU-a i naš projekat je našao mjesto među njima.
U sklopu provedbe pomenutog projekta Udruženje želi izgraditi i ojačati svijest o značaju očuvanja okoliša i zaštite gljiva, te njihove uloge po biodiverzitet u cjelini, prvenstveno među mlađom populacijom. Projekat će započeti organizovanim edukativnim izletima za učenike osnovnih i srednjih škola, te studente fakulteta prirodnih nauka.
Nakon toga uslijedit će i organizacija, odnosno postavka jesenje izložbe gljiva u auli Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, otvorene za sve zainteresovane posjetioce, a u organizaciji iste će učestvovati saradnici i prijatelji iz inostranstva.
Finalni pečat implementaciji projekta će svakako dati i izrada i štampanje dvije vrste brošura: “Jestive i otrovne gljive Kantona Sarajevo”, te “Rijetke i ugrožene gljive Kantona Sarajevo”, koje će se distribuirati pretežno u okviru škola, a sve u svrhu edukacije učenika.

Ovim putem još jednom želimo izraziti veliku zahvalnost Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša, prije svega jer je prepoznalo i uvažilo značaj ovakvog projekta, te finansijski podržalo i omogućilo realizaciju istog. Iskreno se nadamo da ćemo i nakon uspješne implementacije ovog projekta nastaviti saradnju.

Foto (izvor): Oslobođenje

Prilog: Isječak iz Dnevnika TVSA – Potpisivanje ugovora sa predstavnicima nevladinih organizacija.

1 2